Prefabrik Evler
Prefabrik Yapılar
Konteyner
Kabinler
Çelik Yapı & Hangarlar
Montaj & Demontaj

Sadıkoğlu Prefabrik 2006 yılından itibaren prefabrik yapı, prefabrik ev, konteyner, kabin imalatı sektöründe uzman kadrosuyla hizmet vermektedir. Prefabrik yapı sektöründe imalatın yanı sıra prefabrik ve konteyner montaj-demontaj hizmetlerini de bünyesinde barındıran Sadıkoğlu Prefabrik müşterilerine uçtan uca çözümler sunar.

Sektöründe her alanda müşterilerine bir çözüm ortağı olmayı hedef edinmiştir.

Kısa süre içerisinde prefabrik yapı pazarında pay sahibi olan sadıkoğlu prefabrik, ürünlerini teknolojik üretim tesislerinde ileri teknoloji makina ve teçhizatlarla sürdürmektedir.

Sadıkoğlu Prefabrik müşterinin sipariş anından teslimine kadar tüm aşamalarda daima yanında olmaktadır. Montaj ve demontaj işlemlerinde uzmanlaşmış kadrosuyla işlemleri baştan sona titizlikle yaparak müşterilerine teslim etmektedir.

Sadıkoğlu Prefabrik üstün kalite ve uygun fiyat politikasıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

 • Ürün kalitesinin arttırılmasını sağlayacak ulusal yasa ve yönetmeliklere uygun, uluslararası standartlar doğrultusunda Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerde koşulsuz Müşteri memnuniyetini gözetmek,  
 • Müşterinin gereksinim ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak, 
 • Verimlilik ve etkinliği en üst düzeyde tutarak Müşteri memnuniyetini sağlamak, 
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak Sistemimizi sürekli iyileştirmek KALİTE POLİTİKAMIZDIR. 

Çevre Politikası

Sadıkoğlu Prefabrik; tüm hizmet ve ürünlerinin tasarımından, üretimine ve müşteriye teslimatına kadar geçen sürede, çevreyle olan etkileşimi değerlendirir, çevreye verebileceği olumsuz etkileri en aza indirmek için şu yöntemleri kabul eder ve uygular; 

 • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz kirlilik ve zararı en aza indirmeyi, 
 • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı, 
 • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, 
 • Yeni yatırım ve projelerde teknik, ekonomik ve ticari olanakların el verdiği oranda çevreye en az zarar veren teknolojiyi kullanarak, mevcut yapıda da mümkün olan ölçüde sürekli iyileştirme yapmak suretiyle çevreye verilen zararı en aza indirmeyi, 
 • Çevre bilincini ve çevreyi korumak adına yaptığımız çalışmaları, çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum ile paylaşmayı yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi, 
 • Çevre kapsamında hazırlanan talimat, değerlendirme ve formların yasa, mevzuat, gelişme ve ihtiyaçlara paralel olarak belirli aralıklarla gözden geçirilmesini ve güncellenmesini sağlamayı, 
 • Çevre konuları ile ilgili yeni çevre hedeflerini ve bu hedefleri gerçekleştirmeyi sağlayacak eylemleri belirlemeyi, 

Taahhüt ederiz.

 

İŞ Sağlığı Güvenliği Politikası

Sadıkoğlu Prefabrik olarak çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal sağlığını gözeterek; tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin katılımıyla; 
 Başta;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  olmak üzere ulusal ve uluslar arası faaliyet alanı ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatları ve idari düzenlemeler, aynı zamanda ürünün gerçekleştiği mahaldeki yerel faaliyetlere uymayı, sürekli gelişme anlayışı içerisinde tespit ettiği hedefler çerçevesinde; 

 • Olası iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve zararlı çevresel etkileri kaynağında önlemeyi, 
 • Çalışanlarımızı İş Sağlığı ve Güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı, 
 • Yasal ve diğer şartlar gereklerine uymayı, 
 • İş yeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum & hareketleri ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, 

Her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı 

Taahhüt Ederiz.

Bu konudaki sloganımız;  “ÖNCE İNSAN GÜVENLİĞİ! “
 
Bu konudaki prensibimiz; “HİÇ BİR İŞ VEYA SERVİS YAPTIĞIMIZ İŞİ GÜVENLİ OLARAK YERİNE GETİRECEK ZAMANI BULAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ VEYA ACİL OLAMAZ.”